Wednesday, September 3, 2014

CIRI - CIRI PELAJAR CEMERLANG


Pelajar adalah seorang yang mengabdikan diri kepada ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan kecemerlangan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Pelajar yang cemerlang adalah pelajar yang cemerlang dalam aspek akademik dan unggul dalam aspek keperibadiannya.

Pelajar cemerlang perlu mempunyai keperibadian unggul dan sahsiah mulia seperti berikut:-

 1. Menjadi penggerak kepada kesungguhan di dalam mengejar kejayaan dalam pelajaran dan ilmu pengetahuan.
 2. Gigih berusaha untuk berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran.
 3. Mengamalkan kaedah pembelajaran yang betul dan berkesan
 4. Membuat usaha-usaha tambahan seperti menghadiri tusiyen dan kelas tambahan di sekolah.
 5. Gemar bertanya apabila menghadapi kesukaran dalam pelajaran.
 6. Patuh mengerjakan suruhan ALLAH SWT dan meninggalkan larangan-Nya.
 7. Tidak putus-putus berdoa demi kesejahteraan dan atas segala usaha yang telah dilakukan dengan pengharapan yang berterusan (Istiqomah) untuk beroleh kejayaan cemerlang.
 8. Melaksanakan segala usaha dalam menuntut ilmu demi menongkah arus kejayaan.
 9. Menjadi contoh kepada pelajar lain dalam melakukan usaha dan kecekalan.
 10. Menjaga tutur kata dan baik dalam pergaulannya.

Seseorang pelajar itu cemerlang apabila beliau melaksanakan segala tanggungjawabnya atau menjaga hubungannya;

 1. Tanggungjawab terhadap ALLAH SWT dan Rasul-Nya.
 2. Tanggungjawab kepada Ibu bapa dan keluarganya.
 3. Tanggungjawab kepada guru-guru dan sekolahnya.
 4. Tanggungjawab terhadap diri sendiri.

Seseorang pelajar itu cemerlang apabila beliau menjaga tertib seperti;

 1. Memelihara sembahyangnya.
 2. Taat kepada ibu bapa.
 3. Menghormati guru.
 4. Menjaga disiplin diri.
 5. Amat bersungguh-sungguh dalam pelajarannya dan tekun berusaha.
 6. Menyumbangkan kepandaian ke arah pembangunan agama, bangsa dan negara.

Seseorang pelajar cemerlang tidak boleh melakukan perkara-perkara culas seperti;

 1. Mencuaikan ibadat sembahyang.
 2. Melawan kata ibu bapa.
 3. Tidak menghormati guru-guru.
 4. Sering melanggar disiplin.
 5. Tidak bersungguh-sungguh dalam pelajaran dan sambil lewa.
 6. Menipu dengan menggunakan kepandaiannya untuk menambah harta kekayaan.

Seseorang pelajar cemerlang dan unggul perlu melakukan perkara berikut:-

 1. Menjadi pelajar terbaik dikalangan terbaik.
 2. Menjadi contoh kepada semua dalam segala aspek.
 3. Menjadi teraju dalam semua mata pelajaran.
 4. Menjadi terbaik dari segi disiplinnya.
 5. Menjadi terbaik dari segi akhlaknya.
 6. Menjadi terbaik dari segi keperibadiannya.
 7. Menjadi terbaik dari segi sumbangannya.
 8. Menjadi terbaik dalam semua ujian dan peperiksaannya.
 9. Menjadi terbaik dalam semua aktiviti kokurikular yang di ikutinya.
 10. Menjadi teraju dalam semua persatuan yang di hadirinya.

Kata kunci:
Pelajar Cemerlang, Mahasiswa Cemerlang, Muslim cemerlang, Individu Cemerlang, Kaedah Menjadi Cemerlang, Ciri-ciri Pelajar Cemerlang.

No comments:

Post a Comment